Light Corner

• Địa chỉ: 6Bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1

• Số điện thoại: 090 749 31 33

• Email: gocanhsang@gmail.com

• Website: http://www.lightcorner.info

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://LightCorner.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/lightcorner.info

• Email: cuongnguyen@lightcorner.info